Firemní terapeut

Každá firma se opírá o poslání, vizi, hodnoty a cíle. Prostředí firmy funguje jako sociální systém, celek je více než části, a proto je potřeba o jednotlivé části dobře pečovat.

Zvyšte péči o své zaměstnance, která bude respektovat jejich individuální potřeby a podporovat osobní i pracovní růst. Individuální přístup umožňuje efektivnější práci na sobě, čímž přispívá i k větší spokojenosti v pracovní oblasti. Psychoterapie pečuje o jednotlivce, podporuje psychickou vyrovnanost, která se pak odráží v přístupu k pracovní pozici. Psychoterapie může pomociudržovatvzájemně funkční kolegiální vztahy a motivovat k dobré práci zaměstnanců. Umožňuje udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Možnosti poskytování

Prezenčně - v prostoráchfirmy či v konzultovněterapeuta
Online - skype, messenger, whatsapp, teams, zoom

Délka sezení

Individuální psychoterapie může trvat 30 minut, 60 minut i více. Vše závisí na potřebách jednotlivce.

Výhody pro firmu i pro zaměstnance

Naše profesní role je úzce spjata s naší sebehodnotou, sebedůvěrou a sebeprožíváním. Psychoterapie otevírá prostor pro sdílení těch nejintimnějších pocitů a obav, které každodenně prožíváme, ale nedokážeme o nich mluvit před svými blízkými, kolegy, nadřízenými nebo rodinou. Psychoterapeut pomáhá nastavit zrcadlo, vidět jiné úhly pohledu, nabídne nové způsoby nebo strategie, podpoří efektivní postupy. Smyslem psychoterapie je nacházet řešení tam, kde ho člověk nevidí, pomáhat uvědomitsi vlastní zdroje a zkušenosti, které mohouvyužít pro změnu. Cílem psychoterapie je cesta ke změně vedoucí ke spokojenosti daného jedince.