Náš tým

Mgr. Miroslava Pravdová

Poradenské a následně terapeutické práci se věnuji již 20 let. Vystudovala jsem jednooborovou pedagogiku (poradenství) a sociální pedagogiku na FF UK. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii "Umění terapie". V dubnu 2020 jsem zahájila v terapii zaměřené na attachment a následky vývojového traumatu pod Institutem rodinné péče NATAMA.

Kromě soukromé praxe pracuji jako terapeut s dospívajícími a dospělými lidmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami či blízkými v Národním ústavu pro autismus. Poskytuji supervizi sociálním pracovníkům, terapeutům, pedagogům, aj. Ráda lektoruji semináře a školení.

Ráda čtu, navštěvuji divadla, kina, koncerty a další společenské akce. Miluji hudbu, tanec a rekreační běh, jógu. Život mě baví a nejvíce ve chvíli, když dokáži druhé rozesmát.

Kontaktovat mě můžete na emailu: terapie@mirkapravdova.cz, nebo na telefonu: 775 222 452

Mgr. Lucie Svojítková

Jsem vystudovaný sociální pracovník a psychoterapeut pod supervizí. V pomáhající oblasti se pohybuji více jak 15 let, ať už jako sociální pracovník či posledních 8 let jako krizový intervent na lince důvěry. Pohybovala jsem se především v oblasti seniorů a péče o ně, a v oblasti sociálně ohrožených dětí a mládeže.

Protože věřím, že každý člověk má možnost a právo žít život bez útrap a dle jeho představ, nastoupila jsem do psychoterapeutického výcviku v systemickém směru a poskytuji psychoterapeutické konzultace pro seniory v organizaci Elpida, o.p.s. a od roku 2020 i individuální psychoterapii zde, v Centru psychoterapie Karmelitská. Kromě toho poskytuji krizovou intervenci, poradenství v oblasti demence, jakož i podporu osobám, které o seniory a osoby s demencí pečují.

Mimo pracovní kontext, jsem člověk, který rád tráví volný čas v přírodě a aktivně. Ráda si přečtu dobrou knížku, když mi péče o mou rodinou takovou chvilku nabídne.

Kontaktovat mě můžete na emailu: Lucie.svojitkova@gmail.com nebo na telefonu: 607 748 002.

PhDr. Marek Kučera, Ph.D.

Poradenství a psychoterapii se aktivně věnuji přes deset let. Většinu své profesní dráhy jsem strávil v pražské Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Hlásím se k systemickému a dialogickému přístupu, který klade důraz na sebeuzdravující potenciál člověka. Pracuji s dospělými, dospívajícími a s páry. Ve své praxi uplatňuji 4 základní typy pomoci - terapii, poradenství, doprovázení a koučink.

Mimo profesní oblast mě v současné době nejvíce naplňuje čas strávený s rodinou, osobní rozvoj a studium psychologické a filosofické literatury. Tyto činnosti jsou pro mě takřka bezedným zdrojem podnětů, které využívám při své práci s klienty. Kontakt, ceník a další praktické informace naleznete zde: konsyst.com.