Náš tým

Mgr. Miroslava Pravdová

Poradenské a následně terapeutické práci se věnuji již 20 let. Vystudovala jsem jednooborovou pedagogiku (poradenství) a sociální pedagogiku na FF UK. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii "Umění terapie". V dubnu 2020 jsem zahájila v terapii zaměřené na attachment a následky vývojového traumatu pod Institutem rodinné péče NATAMA.

Kromě soukromé praxe pracuji jako terapeut s dospívajícími a dospělými lidmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami či blízkými v Národním ústavu pro autismus. Poskytuji supervizi sociálním pracovníkům, terapeutům, pedagogům, aj. Ráda lektoruji semináře a školení.

Ráda čtu, navštěvuji divadla, kina, koncerty a další společenské akce. Miluji hudbu, tanec a rekreační běh, jógu. Život mě baví a nejvíce ve chvíli, když dokáži druhé rozesmát.

Kontaktovat mě můžete na emailu: terapie@mirkapravdova.cz, nebo na telefonu: 775 222 452

PhDr. Marek Kučera, Ph.D.

Poradenství a psychoterapii se aktivně věnuji přes deset let. Většinu své profesní dráhy jsem strávil v pražské Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Hlásím se k systemickému a dialogickému přístupu, který klade důraz na sebeuzdravující potenciál člověka. Pracuji s dospělými, dospívajícími a s páry. Ve své praxi uplatňuji 4 základní typy pomoci - terapii, poradenství, doprovázení a koučink.

Mimo profesní oblast mě v současné době nejvíce naplňuje čas strávený s rodinou, osobní rozvoj a studium psychologické a filosofické literatury. Tyto činnosti jsou pro mě takřka bezedným zdrojem podnětů, které využívám při své práci s klienty. Kontakt, ceník a další praktické informace naleznete zde: konsyst.com.