Aktuality

Firemní terapeut

Firemní terapeut

Potřebují vaši zaměstnanci zapracovat na snížení stresu? Nosí si práci domů – nedokážou oddělit pracovní a osobní život? Promítají se jejich osobní problémy čím dál více do profesního života?

Nabízím možnost pracovat na sobě a svých osobních tématech a tím se stabilizovat více i v rámci profesní role. Umím pomoci s tíživými rodinnými situacemi, pracovními vztahy v rámci týmu, osobními frustracemi, problémy v komunikaci, závislostmi apod.

Chcete mít výkonné a spokojené zaměstnance? V rámci firemního benefitu zvýšíte pomoc svým kolegům/zaměstnancům, a tím zvýšíte jejich produktivitu, odolnost vůči stresu a spokojenost.

Pojďme se pobavit, jaké jsou možnosti spolupráce a pomoci vašim zaměstnancům/kolegům a jak by mohla psychoterapie vypadat. Podrobnější popis najdete zde.

Nabízím nezávaznou 30 minutovou osobní či online schůzku.

Pokud máte zájem, neváhejte mě kontaktovat.

S pozdravem
Mgr. Mirka Pravdová
Psychoterapeutka
Tel. 775 222 452
Email: terapie@mirkapravdova.cz

Terapeutická skupina pro rodiče / pečující osoby

Jak taková skupina funguje?

V terapeutické skupině je nabízen prostor, ve kterém lze sdílet vše důvěrné ohledně náročné péče o děti, které mají jakékoli odlišnosti či problémové projevy chování. Skupina umožňuje zpracovávat především vztahy, emoce, prožívání, způsoby chování, a to vše ve vzájemné interakci s ostatními. Ve skupině funguje každý rodič za sebe, ale současně i s ostatními. Zkušenosti ostatních členů skupiny mohou být tedy užitečné pro získání zpětné vazby na své chování, přístupy, postoje, uvažování a ty lze posléze snadněji přenášet do běžného života.Ve skupině je možné učit se vhodnějším způsobům chování, zpochybňovat staré, upravovat si své přístupy, názory. Všichni členové skupiny jsou si vzájemně terapeuty, dávají i dostávají, nalézají i objevují, a hlavně jsou si vzájemnou oporou.

Veškeré informace jsou důvěrné a zůstávají součástí skupiny, která je uzavřená. Kapacita skupiny bude max 10 účastníků. Skupina bude probíhat 1x měsíčně po dobu deseti měsíců, a to vždy v úterý v podvečer.

Terapeut: Mgr. Mirka Pravdová
Místo konání: Karmelitská 18, Praha 1
Termíny setkání leden 2024 - červen 2024: 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6.
Časová dotace: 17.00 – 19.30 hodin
Občerstvení: káva, čaj, voda, sušenky
Cena: 500,- Kč za setkání

Platba bude vybírána předem, vždy na celé pololetí - tedy září až leden. V případě neúčasti se peníze nevrací zpět. Místo ve skupině může využít kdokoli z rodiny jako náhradník. V případě onemocnění terapeuta se bude skupina automaticky nahrazovat.

Pokud máte zájem o účast ve skupině, neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo emailem!

Tel. 775 222 452
Email: terapie@mirkapravdova.cz