Aktuality

Terapeutická skupina pro rodiče / pečující osoby

Od září 2022 otevíráme Terapeutickou skupinu pro rodiče / pečující osoby.

Jak taková skupina funguje?

V terapeutické skupině je nabízen prostor, ve kterém lze sdílet vše důvěrné ohledně náročné péče o děti, které mají jakékoli odlišnosti či problémové projevy chování. Skupina umožňuje zpracovávat především vztahy, emoce, prožívání, způsoby chování, a to vše ve vzájemné interakci s ostatními. Ve skupině funguje každý rodič za sebe, ale současně i s ostatními. Zkušenosti ostatních členů skupiny mohou být tedy užitečné pro získání zpětné vazby na své chování, přístupy, postoje, uvažování a ty lze posléze snadněji přenášet do běžného života.Ve skupině je možné učit se vhodnějším způsobům chování, zpochybňovat staré, upravovat si své přístupy, názory. Všichni členové skupiny jsou si vzájemně terapeuty, dávají i dostávají, nalézají i objevují, a hlavně jsou si vzájemnou oporou.

Veškeré informace jsou důvěrné a zůstávají součástí skupiny, která je uzavřená. Kapacita skupiny bude max 10 účastníků. Skupina bude probíhat 1x měsíčně po dobu deseti měsíců, a to vždy v úterý v podvečer.

Terapeut: Mgr. Mirka Pravdová
Místo konání: Karmelitská 18, Praha 1
Termíny na první pololetí: 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 2022 a 3.1. 2023
Časová dotace: 17.00 – 19.00 hodin
Občerstvení: káva, čaj, voda, sušenky
Cena: 400,- Kč za setkání

Platba bude vybírána předem, vždy na celé pololetí - tedy září až leden. V případě neúčasti se peníze nevrací zpět. Místo ve skupině může využít kdokoli z rodiny jako náhradník. V případě onemocnění terapeuta se bude skupina automaticky nahrazovat.

Pokud máte zájem o účast ve skupině, neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo emailem!

Tel. 775 222 452
Email: terapie@mirkapravdova.cz