Psychoterapie, poradenství, supervize, lektorská činnost
 Psychoterapie Karmelitská 

Nabízíme pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s těmito těžkostmi:

  • osobní problémy, nespokojenost v zaměstnání, těžko zvládnutelné nároky školního prostředí
  • závislosti – lidé nebo jejich blízcí s problémem alkoholu, drog, gamblingu
  • poruchy příjmu potravy
  • výchovné obtíže včetně problémového chování u mladistvých, práce s rodiči i dospívajícími – děti od 10 let
  • předrozvodové, porozvodové poradenství – péče o děti, komunikace mezi rodiči a dětmi
  • partnerské neshody, problémy v komunikaci
  • pěstouni/osvojitelé, děti a dospívající v pěstounské péči či osvojení
  • děti, dospívající, dospělí s poruchou autistického spektra, rodiče a blízcí
  • psychická podpora vážně nemocným a jejich blízkým

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor. V psychoterapii jde o to pomoci klientovi udělat takové změny, které mu umožní ukončit trápení. Současně klient objeví dovednosti, které mu mohou pomoci zvládnout situaci v budoucnu.

Psychoterapeut a klient se zabývají tím, co klienta trápí. Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná. Výjimkou povinné mlčenlivosti psychoterapeuta je oznamovací povinnost (v případě např. trestného činu spáchaného na dítěti apod.).

Klient si může svého psychoterapeuta vybrat podle dostupných informací, na doporučení nebo podle prvotních sympatií. Klient má samozřejmě právo změnit psychoterapeuta, pokud mu nevyhovuje jeho styl práce nebo vyskytne-li se výrazná antipatie. Také psychoterapeut není povinen pracovat s každým klientem, může klientovi doporučit jiného odborníka.

Destigmatizace psychoterapie

Návštěva psychologa, psychiatra ani psychoterapeuta už není tolik ve společnosti vnímána jako selhání nebo slabost. Nicméně stále se najdou jedinci, kteří zpochybňují význam této péče... Přečtěte si náš článek o destigmatizaci psychoterapie.

Naše služby

Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie Individuální setkávání psychoterapeuta a klienta s cílem odstranění klientových potíží nebo s cílem dosažení změny, která přinese úlevu.
Párová terapie
Párová terapie Terapie zaměřená na páry, které mají obtíže ve vztahu / problémy v komunikaci, vzájemné odcizení, neporozumění, problémy v intimní oblasti, výchovné neshody, řeší zradu či nevěru, nedokáží být v souladu s širší rodinou.
Rodinná terapie
Rodinná terapie Zaměřeno na práci s celým rodinným systémem. Obvykle se účastní všichni členové rodiny. Bývá užitečná například při řešení výchovných potíží, při hledání možností nastavení pravidel společného soužití v rodině a podobně.
Firemní terapeut
Firemní terapeut Zvyšte péči o své zaměstnance, která bude respektovat jejich individuální potřeby a podporovat osobní i pracovní růst. Individuální přístup umožňuje efektivnější práci na sobě, čímž přispívá i k větší spokojenosti v pracovní oblasti.
Poradenství
Poradenství Individuální konzultace poradce a klienta, při kterém poradce poskytuje klientovi odborné informace ze specifických oblastí. U nás je poskytováno rozvodové poradenství a poradenství v oblasti demence.
Psychoterapie pro děti a dospívající
Psychoterapie pro děti a dospívající Směřuje k rozvoji osobnosti dítěte či dospívajícího a pomáhá mu pochopit jeho obtíže v kontextu života a osobnosti. Má umožnit dětem a dospívajícím lepší sebepoznání a sebepojetí.
Supervize
Supervize Supervize je metodou řízení, vzdělávání a podpory. Pomáhá řešit konkrétní problémové situace vznikající v kontextu pracovník - klient - profesionální role - instituce.
Doprovázení
Doprovázení Doprovázení je dlouhodobá podpora klienta v situacích, které nelze změnit. V našem centru se nejčastěji setkáváme s klienty, kteří se vyrovnávají se ztrátou někoho blízkého.
Kurzy a workshopy
Kurzy a workshopy Vzdělávání pro laiky i profesionály.
Získejte až 5.000,- Kč na terapii