Párová psychoterapie

Terapie zaměřená na páry, které mají obtíže ve vztahu /problémy v komunikaci, vzájemné odcizení, neporozumění, problémy v intimní oblasti, výchovné neshody, řeší zradu či nevěru, nedokáží být v souladu s širší rodinou/. Terapie je podpůrná, zaměřená na řešení problému, dává stejný prostor oběma partnerům pro vyjádření svých názorů, pocitů a potřeb a současně nabízí jiné prostředí pro nový způsob komunikace mezi partnery. Důležitá je ochota obou partnerů pracovat na změně. Konzultace trvá obvykle 90 minut.

Párová terapie může být vedena jedním terapeutem či smíšenou dvojicí terapeutů.

Objednat se můžete telefonicky nebo přes formulář: