Naše služby

Nabídka našich služeb

Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie Individuální setkávání psychoterapeuta a klienta s cílem odstranění klientových potíží nebo s cílem dosažení změny, která přinese úlevu.
Párová terapie
Párová terapie Terapie zaměřená na páry, které mají obtíže ve vztahu / problémy v komunikaci, vzájemné odcizení, neporozumění, problémy v intimní oblasti, výchovné neshody, řeší zradu či nevěru, nedokáží být v souladu s širší rodinou.
Rodinná terapie
Rodinná terapie Zaměřeno na práci s celým rodinným systémem. Obvykle se účastní všichni členové rodiny. Bývá užitečná například při řešení výchovných potíží, při hledání možností nastavení pravidel společného soužití v rodině a podobně.
Firemní terapeut
Firemní terapeut Zvyšte péči o své zaměstnance, která bude respektovat jejich individuální potřeby a podporovat osobní i pracovní růst. Individuální přístup umožňuje efektivnější práci na sobě, čímž přispívá i k větší spokojenosti v pracovní oblasti.
Poradenství
Poradenství Individuální konzultace poradce a klienta, při kterém poradce poskytuje klientovi odborné informace ze specifických oblastí. U nás je poskytováno rozvodové poradenství a poradenství v oblasti demence.
Psychoterapie pro děti a dospívající
Psychoterapie pro děti a dospívající Směřuje k rozvoji osobnosti dítěte či dospívajícího a pomáhá mu pochopit jeho obtíže v kontextu života a osobnosti. Má umožnit dětem a dospívajícím lepší sebepoznání a sebepojetí.
Supervize
Supervize Supervize je metodou řízení, vzdělávání a podpory. Pomáhá řešit konkrétní problémové situace vznikající v kontextu pracovník - klient - profesionální role - instituce.
Doprovázení
Doprovázení Doprovázení je dlouhodobá podpora klienta v situacích, které nelze změnit. V našem centru se nejčastěji setkáváme s klienty, kteří se vyrovnávají se ztrátou někoho blízkého.
Kurzy a workshopy
Kurzy a workshopy Vzdělávání pro laiky i profesionály.